Související dokumenty

Zápis ze semináře Odborného vzdělávání zemědělců, Havlíčkův Brod, 26.11.2009

Dne 26. listopadu 2009 se konal v zasedací místnosti Povodí Vltava, s.p. v Havlíčkově Brodě seminář pro zemědělskou veřejnost s názvem
Zemědělství a ochrana vod v povodí vodárenské nádrže Švihov

Regionální seminář byl uskutečněn v rámci dotačního titulu MZe ČR z Programu rozvoje venkova, opatření 1.3.1. Projekt „Vzdělávání zemědělců k ochraně životního prostředí a údržbě krajiny“ navazuje na dosavadní semináře k plnění Akčního programu a problematice nitrátové směrnice.

Prezence:

dle prezenční listiny celkem 18 zemědělců, 3 lektoři, 3 ukázky z praxe a 1 host

Obsah

  1. Seminář zahájil a účastníky přivítal Ing. Holas
  2. Přednášku „Nové předpisy, cross compliance, nitrátová směrnice“ přednesl Ing. Jan Klír, CSc.z VÚRV,v.v.i
  3. Informaci o „Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy se zaměřením na pramennou Sázavu“ přednesl Ing. Jaroslav Beneš z Povodí Vltavy, s.p.
  4. Přednášku „Znečištění povrchových vod z bodových a plošných zdrojů v pramenné oblasti Sázavy“ přenesl Ing. Jiří Holas, CSc. z Agricultural Research Council, s.r.o.
  5. Přednášku „Současná legislativa ČR a EU pro zemědělství a ochranu vod“ přednesla lektorka Ing. Markéta Hrnčírová z Agricultural Research Council, s.r.o.
  6. Ukázky z praxe v ČR „Návrh opatření v pramenné oblasti Sázavy“ přednesl lektor Ing. Vladimír Chour a doplnil o příklady z EU. Lektor je členem České Asociace pro vodu CzWA Představil zahraničního hosta Dr. Ingo Heinze, jeho expertní činnost v rámci EU, pilotní projekty 1995-2001 a 2009-2012
  7. Účastníci mnoho nediskutovali, ale byli ujištěni, že všechny přednášky budou umístěny na webové stránce www.arcnet.cz. Závěrem Ing. Holas shrnul poznatky a předal účastníkům certifikáty.
Zapsala: Ing. Vlasta Holasová 27.11.2009