Související dokumenty

Zápis ze semináře Odborného vzdělávání zemědělců, Mladá Vožice, 25.2.2010

Dne 25. února 2010 se v zasedací místnosti Městského úřadu v Mladé Vožici konal seminář s názvem
Zemědělství a ochrana vod ve vazbách na plány oblasti povodí

Regionální seminář byl uskutečněn v rámci dotačního titulu MZe ČR z Programu rozvoje venkova, opatření 1.3.1. Projekt „Vzdělávání zemědělců k ochraně životního prostředí a údržbě krajiny“ navazuje na dosavadní semináře k plnění Akčního programu a problematice nitrátové směrnice.

Prezence:

dle prezenční listiny celkem 19 zemědělců, 3 lektoři, 2 ukázky z praxe a 6 hostů. Hosty byly pracovníci MěÚ v Mladé Vožici.

Obsah

  1. Seminář zahájil a účastníky přivítal starosta města Mladá Vožice Mgr. Jaroslav Větrovský.
  2. Přednášku „Plnění akčního programu II a zhodnocení návrhu nových GAEC“ přednesl Ing. Jan Klír, CSc. z VÚRV,v.v.i. S lektorem posluchači polemizovali. Výsledkem bylo shrnutí, jak prakticky postupovat v souladu s předpisy.
  3. Přednášku „Současná legislativa ČR a EU pro zemědělství a ochranu vod“ přednesla lektorka Ing. Markéta Hrnčírová z Agricultural Research Council, s.r.o. Zaměřila se na toky v okolí Vožicka – Blanici a další.
  4. Přednášku „Vyhodnocení stavu vodních útvarů v regionu. Bodové a plošné zdroje znečištění ze zemědělství“ přenesl Ing. Jiří Holas, CSc. z Agricultural Research Council, s.r.o.
  5. Ing. Holas, CSc. doplnil o možnosti získání dotací z různých finančních zdrojů.
  6. Praktické ukázky s názvem „Ochrana vod v povodí Lužnice“ přednesl Ing. Josef Jahelka z odboru životního prostředí MÚ Tábor. Tyto ukázky doplnil konkrétními případy a radami, jak předcházet chybám v ochraně vod. Obrazová příloha je k dispozici ke stažení v semináři Tábor.
  7. Praktické ukázky s názvem „Vzorové hospodaření v krajině“ přednesl Ing. Jan Leština, CSc. z VÚRV,v.v.i.. Diskutoval s posluchači zejména o praktických aspektech havarijních plánů, které zemědělci mají povinnost zpracovat.
  8. Účastníci hodně diskutovali a ptali se na konkrétní otázky, které se týkaly jejich problémů.
  9. Závěrem Ing. Holas shrnul poznatky a předal účastníkům certifikáty. Všechny přednášky budou umístěny na webové stránce www.arcnet.cz
  10. Přednášky i fotodokumentace ze semináře budou součástí CD.
Zapsala: Ing. Vlasta Holasová 25.2.2010