Související dokumenty

» Pozvánka
» Foto galerie
Foto galerie Odborného vzdělávání zemědělců, Hořepník, 18.3.2010
\n"; } ?>

Zápis ze semináře Odborného vzdělávání zemědělců, Hořepník, 18.3.2010

Dne 18. března 2010 se ve velkém sále obecního úřadu v Hořepníku, Náměstí Prof. Bechyně 79, Hořepník konal seminář s názvem
Zemědělství a ochrana vod v povodí VN Švihov

Regionální seminář byl uskutečněn v rámci dotačního titulu MZe ČR z Programu rozvoje venkova, opatření 1.3.1. Projekt „Vzdělávání zemědělců k ochraně životního prostředí a údržbě krajiny“ navazuje na dosavadní semináře k plnění Akčního programu a problematice nitrátové směrnice.

Seminář měl za cíl:

 • Informovat místní zemědělce o postupu realizace opatření Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy ve vazbách na diferencovanou ochranu vodního zdroje
 • Interaktivní řešení modelových příkladů hospodaření vybraného zemědělského podniku
 • Tvorba konceptu zemědělství pro povodí vodárenské nádrže Švihov
 • Připravit náměty pro uplatnění kooperačních dohod mezi zemědělci, správci vodních toků a vodárenskými organizacemi

Prezence:

dle prezenční listiny celkem 20 zemědělců, 4 lektoři, 2 ukázky z praxe a 5 hostů. Hosty byly pracovníci OÚ v Hořepníku, ZS Pelhřimov, VÚMOP a zastupitel Hl.m. Prahy. Certifikát obdrželo 20 zemědělců.

Obsah

 1. Přednášku „Plnění akčního programu II a zhodnocení návrhu nových GAEC“ přednesl Ing. Jan Klír, CSc. z VÚRV,v.v.i. S lektorem posluchači polemizovali. Výsledkem bylo shrnutí, jak prakticky postupovat v souladu s předpisy.
 2. RNDr. Pavel Novák, z VÚMOP Praha, v.v.i seznámil posluchače s metodikou při tvorbě nových ochranných pásem v přednášce „Změna rozsahu a členění ochranných pásem v povodí VN Švihov
 3. Praktické ukázky s názvem „Rizika zemědělského využívání krajiny v regionu Hořepnicka“ přednesl Ing.Otakar Pejša z odb. živ. prostředí Městského úřadu v Pacově.
 4. Přednášku „Současná legislativa ČR a EU pro zemědělství a ochranu vod“ přednesla lektorka Ing. Markéta Hrnčírová z Agricultural Research Council, s.r.o. Seznámila posluchače s části legislativy, která je ve vztahu k ochraně vod.
 5. Přednášku „Vyhodnocení monitoringu povrchových vod v regionu - bodové a plošné zdroje znečištění ze zemědělství“ přenesl Ing. Jiří Holas, CSc. z Agricultural Research Council, s.r.o.
 6. Ing. Holas, CSc. doplnil o možnosti získání dotací z různých finančních zdrojů.
 7. Praktické ukázky „Náměty vzorového hospodaření v krajině“ přednesl Ing. Jan Leština, CSc. z VÚRV,v.v.i.. Diskutoval s posluchači zejména o praktických aspektech hospodaření a ekonomice zemědělské výroby s ohledem na dodržování předpisů v ochraně vod.
 8. Následně proběhla diskuse a závěrem Ing. Holas shrnul poznatky a předal účastníkům certifikáty. Všechny přednášky budou umístěny na webové stránce www.arcnet.cz
 9. Přednášky i fotodokumentace ze semináře budou součástí CD.
Zapsala: Ing. Vlasta Holasová 19.3.2010