Aktuálně

Právě proběhl poslední ze seminářů ZEMEDELSTVÍ A OCHRANA VOD V POVODÍ VLTAVY.
Cílem seminářů mimo jiné je seznámit zemědělskou veřejnost s novými návrhy GAEC a současnou legislativou pro zemědělství ve vztahu k ochraně vod a informovat místní zemědělce o realizaci návrhu opatření plánu oblasti povodí Dolní Vltavy formou „poznej své povodí“
Přejdi na stránku » Odborného vzdělávání zemědělců

O společnosti

Společnost Agricultural Research Council, s.r.o. byla založena v roce 1997, avšak již od roku 1993 se naši zaměstnanci specializují na výzkumnou, vzdělávací a poradenskou činnost v zemědělství (bližší informace jsou k dispozici v sekci zemědělství či vzdělávání), řešení difúzních zdrojů znečištění v pilotním projektu VN Švihov (tzv. česká škola v rámci Mezinárodní asociace pro vodu IWA, více se můžete dozvědět v sekci ochrana vod), a neméně významnou oblastí činnosti společnosti je taktéž produkce, užití a osvěta obnovitelných zdrojů energie.
Společná politika EU v oblasti zemědělství a územního rozvoje - akční programy, standardy a opatření
Společná politika EU v oblasti zemědělství a územního rozvoje - akční programy, standardy a opatření
Změna klimatu a možné důsledky ve společné politice EU - kooperace a konflikty při uskutečňování vodoochranářských požadavků
Změna klimatu a možné důsledky ve společné politice EU - kooperace a konflikty při uskutečňování vodoochranářských požadavků
Chcete i Vy vědět více? Zapojte se do šíření zkušeností, znalostí a diskuse v rámci odborného vzdělávání
Chcete i Vy vědět více? Zapojte se do šíření zkušeností, znalostí a diskuse v rámci odborného vzdělávání

TIP


Projekt - Přírodě blízké způsoby čištění komunálních odpadních vod


Cílem spolupráce společnosti A.R.C. spol. s r.o. s VÚV TGM jsou technologické inovace přírodě blízkých způsobů čištění odpadních vod malých venkovských sídel (z hlediska účinnosti přijatelné a zároveň provozně málo nákladné způsoby čištění odpadních vod).

Energetika v zemědělství

Moderní zemědělství se vyznačuje nejen spotřebou energie, ale v současné době se zvyšuje jeho význam jako producenta alternativních energetických zdrojů /bioplyn, biomasa/. Základním východiskem informací jsou Územní energetické koncepce krajů, jejichž vypracování a realizace byla uložena nařízením vlády č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií. Pro území všech krajů ČR jsou navrženy současné a výhledové podíly alternativních energií na spotřebě primárních energetických zdrojů.
Pokud Vás zajímá tato problematika pokračujte na Obnovitelné zdroje energie.